Референтна листа

Референтна листа

2012

– Изработка на проекти за функционално решение и ентериерно уредување на канцеларии на EKOTIP во Скопје
– Изработка на проекти за реновирање со ентериерно уредување на канцеларии на Ген.директор на ОНЕ во Скопје
– Изработка на концептуално решение за приватно училиште (primary,secondary,middle and high school MAXIMILIAN) коплет со сите пропратни административни, угостителски и спортски содржини Средно Водно- Скопје
– Изработка на 6 проекти за функционално решение и ентериерно уредување на станови и куќи во Скопје
– Изработка на 3 елаборате за поставување на урбана опрема на угостителски објекти во Скопје
– Основен проект за санација и реконструкција на кров и подкровен простор на станбена зграда на ул.Илинденска 81-Скопје

2011

– Изработка на главен проект за магацински со Ладилник за овошје на магистрален пат Валандово-Удово
– Изработка на главен проект за станбено-деловен објект во населба Козле на ул. Струшка 9б во Скопје, инвеститор ВЕНС-Инженеринг (Нискоенергетски станбено-деловен објект)
– Изработка на 12 проекти за функционално решение и ентериерно уредување на станови и куќи во Скопје
– Изработка на идеен проект за доградба, надградба и реконструкција семејна куќа (фригошоб) – Г.Петров, Скопје
– Изработка на основен проект за фасадно преобликување, реконструкција и ентериерно уредување на винарија Дисан Хилс – Неготино

2010

– Изработка на конкурсен труд распишан од УИА (светска организација на архитекти) за Центар за промоција на наука со Институти за наука и технологија (21.000 м2 испроектирана површина), со урбанистичко решение за училишен Кампус за Наука и Уметност ( 11 ха испроектирана површина) БЛОК 39- Нов Белград, Србија
– Изработка на Основен проект за Деловен простор со производствен погон на фабрика за тапациран намештај FEYDOM печатница ДАТАПОНС, во Визбегово, Скопје.
– Изработка на главен проект за станбено-деловен објект во населба Козле на ул. Струшка 11а во Скопје, инвеститор ВЕНС-Инженеринг (Нискоенергетски станбено-деловен објект)
– Главен проект за станбено-деловен објект во населба Козле на ул. Струшка 11а во Скопје, инвеститор ВЕНС-Инженеринг (Нискоенергетски станбено-деловен објект )
– Изработка на основен проект за семејна куќа (семејство Константинов) во Сопиште – Скопје
– Изработка на Проект за изведена состојба за подкровје станбен објект на улица Никола Тесла 16/3, нас.Карпош 1 во Скопје
– Изработка на основен проект за доградба, надградба и реконструкција семејна куќа (ХИПОКС) – Виница
– Изработка на 2 елаборате за поставување на урбана опрема на угостителски објекти во Скопје
– Изработка на проект за ограда на семејна куќа со придружни објекти, базен и тениско игралиште во нас.Жданец, Скопје
– Изработка на 4 проекти за функционално решение со ентериерно уредување на станови и куќи во Скопје

2009

– Изработка на главен проект за станбено-деловен објект на ул. 9-ти Мај, бр.32 а во нас. Буњаковец-Скопје (Прв Нискоенергетски станбено-деловен објект во Р.Македонија)
– Изработка на главен проект за Планинска двокуќа на Кожуф
– Изработка на главен проект за семејна куќа нас. Ѓ.Петров-Скопје (семејство Лилчиќ)
– Изработка на Проект за изведена состојба за станбено – деловен објект во деловен објект на фермата Сет компјутери, на улица Рузвелтова 21/23, нас.Тафталиџе во Скопје
– Изработка на идеен проект за реконструкција на кров на деловен објект на ЗОИЛ во Охрид, со надградба и пренамена на подкровје во станбен простор. (ул.Димитар Влахов бр.14, во Охрид
– Изработка на главен проект за доградба на семејна куќа нас. Ѓ.Петров-Скопје
– Изработка на 7 проекти за функционално решение со ентериерно уредување на станови во Скопје
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување на деловни простории на представништвото во Скопје на фирмата ASTRAZENECA.
– Изработка на идејно решение за нова фасада на Административно-деловен објект на МАКОШПЕД на ул.Македонија – Скопје
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување на Изложбен простор на фермата Проспера, Скопје

2008

– Изработка на главен проект за производна хала во с.Ржаничани
– Изработка на главен проект за магацински простории на магистрален пат Валандово-Удово
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување на деловни простории на идеа+цоммуницатион
– Изработка на главен проект за семејна куќа на ул.1 бр.109, Сопиште
– Изработка на главен проект за реконструкција и пренамена од станбено – деловен објект во деловен објект на фермата Сет компјутери, на улица Рузвелтова 21/23, нас.Тафталиџе во Скопје
– Изработка на ентериерно уредување на изложбен салон на Центро унион – Скопје
– Изработка на 4 проекти за ентериерно уредување и функционално решение на станови во Скопје
– Изработка на ентериерно уредување и доградба на кафана Носталгија, Дебар Маало -Скопје
– Изработка на 2 проекти за дизајн на мебел за станбени простории
– Изработка на ентериерно уредување на продажен простор и канцеларии за големопрозажба и администрација на Сет компјутери, Скопје
– Изработка на главен проект за семејна куќа со придружни објекти,базен и тениско игралиште во нас.Жданец, Скопје

2007

– Изработка на главен проект за ентериерно уредување на деловни простории на “Радио Антена 5
– Изработка на главен проект за станбено – деловен објект на улица Рузвелтова во Скопје
– Изработка на главен проект за ентериерно уредуваwе на деловни простории и дизајн на намештај на Компанија “ВЕЛКОВСКИ ” во Скопје
– Изработка функционално решение и ентериерно уредување на деловни простории и дизајн на намештај на “ЦЕНТРО-УНИОН” во Скопје
– Изработка на ликовно и колоритно решение на фасади на индивидуална семејна куќа, Виница
– Изработка на главен проект за реконструкција на колективна станбена зграда, ул.Вич, нас. Карпош 4
– Главен проект за изработка на гипсарски работи на аптека во нас.Чаир,Скопје комплет со диспозиција на мебел
– Изработка на идеен проект на стан во нас.Автокоманда, Скопје
– Изработка на идејни решенија за фасади и под на магацин на изложбен простор на “КЕМЕКС ” во Струга
– Изработка на функционално решение за ентериерно уредување на индивидуален стан во нас. Водно во Скопје
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување на деловни простории на “ДХЛ – Експрес” во Скопје
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување на изложбен салон на АКРОН на Бул.Партизански одреди во Скопје
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување на канцеларии на ЕИН СОФ во Скопје
– Изработка на 5 главни проекти за ентериерно уредување и функционално решение на станови во Скопје
– Изработка на 5 главни проекти за дизајн на мебел за станбени простории

2006

– Изработка на главен проект за ентериерно уредуваве на продавница за накит “ZOPPINI” во нас. Центар во Скопе
– Изработка на главен проект за фасадно обликување на семејна куќа “Алек” во нас. Козле, Скопје
– Изработка на главен проект за доградба на стан во поткровје, ентерирно уредување и дизајн на намештај, во нас. Мичурин, Скопје
– Изработка на главен проект за адаптација на сутерен од куќа во двособен стан, нас. Жданец, Скопје
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување на изложбено продажен салон “ОЗОН”
– Изработка на ликовно и колоритно решение на фасади на постоечки објекти во Скопје и Струга
– Изработка на главен проект за надградба и фасадно обликување на семејна куќа “Нетковски” на ул. Загребска, нас. Водно, Скопје
– Изработка на основен проект за доградба и надградба на семејна куќа “Лилчиќ” на ул. Мавровска, нас. Ѓорче Петров, Скопје
– Изработка на главен проект за саемски штанд на фирмата ТЕХНОИМПЕКС, Скопје
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување на продавница за алармни уреди и опрема за видео набљудување во нас. Центар, Скопје
– Изработка на идеен проект за ентериерно уредување на фризерски салон во нас. Аеродром, Скопје
– Изработка на идеен проект за функционално решение на бизнис и едукативен центар, Скопје

2005

– Изработка на главни проекти за саемски штандови од модуларни системи на “Експо Сценарио” за потребите на фирмата “Пексим”, и невладините организации “МЦМСА” и “ЕУ”.
– Изработка на главен проект за реновирање на купатило во приватен стан во нас. Буњаковец, Скопје
– Главен проект за изработка на гипсарски работи во приватен стан “Рибарски” во населба Центар во Скопје, комплет со диспозиција на намештај и дизајн на кујна
– Главен проект за изработка на гипсарски работи во приватен стан во населба Кисела Вода во Скопје, комплет со диспозиција на намештај
– Изработка на проект за плочки во купатило и остава во приватен стан во Скопје
– Изработка на главен проект за дизајн на мебел (закачалка за во ходник) за приватен стан во Гевгелија
– Проект и изработка на намештај за канцеларии на “Институт за трајни заедници”, Скопје
– Изработка на главен проект за станбено деловен објект “Бахем” во Гостивар
– Изработка на главен проект за станбено деловен објект во Тетово
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување, функционално решение, диспозиција и дизајн на намештај за канцелариски простор на “ИДЕА ПЛУС” во Белград
– Изработка на главен архитектонски проект и ентериерно уредување на канцелариски простории на “Еин Соф”, во Скопје
– Изработка на идеен проект за функционално решение за потребите на факултет за Туризам, во Скопје (адаптација на постоечки објект “Народна техника”)
– Главен проект за ентериерно уредување, функционално решение и диспозиција на намештај на стан во населба Карпош
– Изработка на главен проект за доградба на стан во поткровје функционално решение и диспозиција на намештај, во населба Аеродром, Скопје
– Изработка на 2 главни проекти за настрешници на тераси на приватен стан и хотел “Сквер” во Скопје
– Изработка на главен проект за летниковец, во индивидуална куќа во с. Трубарево, Скопје
– Изработка на идеен проект за ентериерно уредување, функционално решение и диспозиција на намештај на канцелариски простор на весникот “Вечер” во нас. Центар, Скопје
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување на ординација за општа медицина и стоматолошка ординација во Скопје
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување на ресторан за брза храна со кафетерија “Лео” во Г.Т.Ц. Скопје
– Изработка на 1 главен проект за ентериерно уредување на подкровје од куќа во Скопје
– Изработка на главен проект за решение на под и колорит на ѕидови за детска клиника за хематологија(донација)
– Изработка на идеен проект за диспозиција на намештај и на канцелариски простор на ДБК
– Изработка на главен проект за дизајн на кујна во индивидуален стан “Мони” во Скопје
– Изработка на 2 идејни проекти за ентериерно уредување на стан во Скопје, функционално решение и диспозиција на намештај

2004

– Изработка на главен проект за ентериерно уредување на деловни канцеларии на фирмата “Аустриан траде”
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување, функционално решение, дизајн на намештај и изведба на градежно занатски работи за канцелариски простор на “ИДЕА ПЛУС ДДБ “ во Скопје
– Изработка на проект за фасадно обликување на РТВ центар на “КАНАЛ 77” во Штип
– Изработка на идеен проект за козметичко -масажерски салон во населба Кисела Вода, Скопје
– Изработка на Идеен проект за надградба на барака во нас Тафталиџе 1, Скопје
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување на ресторан “БАЛКАНИКА” во градски парк, Скопје
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување на индивидуална куќа “Ивановски” во населба Тафталиџе, Скопје
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување на индивидуална куќа “Состра” во населба Кисела Вода, Скопје
– Изработка на проекти за 2 сценографии за потребите на Томато продукција
– Изработка на идеен проект за ентериерно уредување, функционално решение и диспозиција на намештај на канцелариски простор на весникот Вечер во нас. Центар, Скопје
– Изработка на проект за функционално решение и дизајн на мебел во индивидуален стан “Коцареви” во Скопје
– Изработка на проект и изведба на градежно занатски работи за ентериерно уредување на летна тераса на ресторан “Њхѕ нот”
– Изработка на идеен проект за реконструкција на индивидуална куќа во населба Црниче
– Изработка на 8 идејни проекти за ентериерно уредување на станови во Скопје, функционално решение и изведба на градежно занатски работи
– Изработка на 8 главни проекти за ентериерно уредување на станови во Скопје, и изведба на градежно-занатски работи
– Изработка на 14 проекти за дизајн на мебел за станбени простории
– Изработка на проекти за дизајн на ентериер и мебел за индивидуален станбен простор “Унитас” во нас. Ѓорче Петров во Скопје
– Изработка на главен проект за фасадно обликување на индивидуална станбена куќа во Скопје
– Изработка на проект за дизајн на кујна и мебел за индивидуален станбен простор “Деки” во Скопје
– Изработка на проект за дизајн на кујна и мебел за индивидуален станбен простор “Горан” во Скопје
– Изработка на проект за дизајн на ентериер за магацински и деловен простор “Горекс” во Скопје

2003

– Изработка на проект за функционално-организационо решение на свечани Сали во хотел Континентал
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување, на играчница и интернет кафе “Сет нет”
– Изработка на 7 главни проекти за дизајн на мебел за станбени простории
– Изработка на главен проект за ентериер за деловните канцеларии на “Акцент Медиа” – Скопје
– Изработка на главен проект за ентериер за изложбен салон на ,,Акрон,, во нас. Карпош 4, Скопје
– Изработка на проект за ентериер (влезен хол) за деловните канцеларии на ,,Сименс,,
– Изработка на главен проект за ентериер за изложбено-продажен салон на ,,Фригошоб,, – нас. Автокоманда, Скопје
– Изработка на идеен проект за ентериерно уредување на кафе-бар ,,Фонтана,, – ТЦ Мавровка, Скопје
– Изработка на идеен проект за ентериерно уредување на спортска кладилница ,,Менс,, – Скопје.
– Изработка на идеен проект за ентериерно уредување на спортска кладилница во Г.Т.Ц.
– Изработка на главен архитектонски проект за индивидуална семејна куќа “Ивановски” во нас Тафталиџе, Скопје
– Изработка на идеен архитектонски проект за 3 индивидуални семејни куќа
– Изработка на 3 главни проекти за ентериерно уредување на станови во Скопје, вклучувајки и дизајн на мебел, и изведба на градежно-занатски работи
– Изработка на 4 идејни проекти за ентериерно уредување на станови во Скопје, функционално решение, диспозиција на намештај и изведба на градежно занатски работи
– Изработка на проект за функционално решение и дизајн на фасада на деловен и магацински простор “Гоинвест” во Скопје
– Изработка на главен архитектонски проект за санација и реконструкцја на 28 станбени куќи во околината на Тетовско
– Изработка на главен архитектонски проект за ресторан во Градски парк во Скопје.
– Изработка на идеен архитектонски проект за индустриско-административен објект во нас. Кисела вода.
– Изработка на главен архитектонски проект за ентериерно уредување и дизајн на мебел во индивидуален стан “Коцареви”
– Изработка на главен архитектонски проект за доградба на скалишен простор во индивидуална семејна куќа во нас.Ѓорче.
– Изработка на главен архитектонски проект за санација на кровови на објекти од времен карактер во склоп на Г.Т.Ц.

2002

– Изработка на проект за ентериер за деловните канцеларии на ,,СМАРТ-Компјутери
– Изработка на главен архитектонски проект за ентериерно уредување на индивидуална станбена куќа “Барзови” во нас. Центар
– Изработка на 15 идејни проекти за ентериерно уредување на станови во Скопје, вклучувајќи и дизајн на мебел, изведба на градежно-занатски работи и опремување
– Изработка на главен архитектонски проект за ентериерно уредување на индивидуален стан “Чупич” во нас. Капиштец
– Изработка на главен архитектонски проект за санација и реконструкцја на 40 станбени куќи во с.Липково – Кумановско
– Изработка на идеен проект за ентериерно уредување и фасадно обликување на викенд куќа во с.Пирава (Валандово)
– Партерно уредување на станбена куќа во нас.К.Вода
– Изработка на главен архитектонски проект за ентериерно уредување на индивидуална семејна куќа “Анџиќ” во нас.Визбегово
– Изработка на главен архитектонски проект за индивидуална семејна куќа во нас. Синѓелиќ
– Изработка на главен архитектонски проект за кујна во индивидуален стан “Дѕнамите” во нас. Карпош 4
– Изработка на проектно-техничка документација за 3 станбено деловни објекти (фаза Архитектура) во нас. Кисела Вода-Скопје,за потребите на ЛЕМ-Инженеринг
– Изработка на идеен проект за ентериерно уредување и фасадно обликување на индустриска хала и административни простории на фирмата ГОРЕКС-РЕНТИНА, населба Пинтија- Скопје
– Изработка на главен архитектонски проект за ентериерно уредување на индивидуален стан “Димитрови” во нас. Капиштец

2001

– Изработка на главен архитектонски проект за реконструкција и надградба на деловен објект на ,,СЕТ-компјутери,,-Скопје, главен проект за ентериерно уредување на деловните простории, проектантски надзор и опремување
– Изработка на проект за ентериер на видеотека ,,Циба,, во нас. Тафталиџе
– Изработка на проект за ентериерно уредување на книжарницата на ,, Оксфорд ,, во ГТЦ Скопје, комплет со проектантски надзор
– Изработка на проект и изведба на кантина и урбана опрема (клупи со маси од балвани) за Шпанскиот контингент на КФОР на аеродром ,,Петровец,,-Скопје
– Изработка на главен архитектонски проект за ентериерно уредување на индивидуален стан “Јакимовски” во нас. Буњаковец – Изработка на проект и изведба на партер пред слаткарница ,,Малага,,-Скопје
– Изработка на главен проект за ентериерно уредување на кафе-галерија во Музеј на град Скопје
– Изработка на главен архитектонски проект за ентериерно уредување на индивидуален стан “Кимовски” во нас. Козле
– Изработка на проекти за изработка опрема и ентериери за потребите на ,,Комполес,,-Скопје
– Изработка на идеен проект за ентериерно уредување на канцеларии за ,,Рафајловски-консалтинг,, во Скопје
– Изработка на главен архитектонски проект за ентериерно уредување на индивидуален стан “Коцареви” во нас. Дебар Маало
– Изработка на проект и изведба на дел од канцелариите на ,,Прототип,, – Скопје
– Изработка на идеен проект и изведба на доградба и надградба на станбена зграда на ул:,,Методија Митевски,, бр.5- Скопје(во реализација)
– Изработка на главен архитектонски проект за ентериерно уредување на индивидуален стан “Зен” во нас. Карпош 1
– Изработка на 18 идејни проекти за ентериерно уредување на станови во Скопје, делумно со изведба на градежно-занатски работи и опремување
– Изработка на главен архитектонски проект за индивидуална станбена куќа “Керим” во с.Нерези-Скопје
– Изработка на главен архитектонски проект за индивидуална станбена куќа “Киров”,комплет со ентериерно уредување, во нас.Хром-Скопје, со проектантски надзор и изведба на истата.

2000

– Изработка на идеен проект за продавница за чевли на ,,Пеко,, во ГТЦ- Скопје
– Изработка на главен проект за реконструкција и изведба на пицерија ,,Америка,, во населба Лептокарија – Скопје
– Изработка на главен проект и изведба на ентериерот на канцелариите на адвокат “Стефан Панчевски “
– Изработка на главен архитектонски проект за индивидуална станбена куќа во нас.Тафталиџе-Скопје
– Изработка на 14 идеен проект за ентериерно уредување на станови во Скопје, делумно со изведба на градежно-занатски работи и опремување
– Изработка на проекти за уредување на станови и изведба на истите за потребите на станбените згради на тпп.,,ЕТАПА,,-Скопје
– Станбено деловен комплекс (повикан конкурс) за потребите на ,,Мида,,- Скопје-коавтор
– градежни и градежно-занатски работи во канцелариите на ,,КоМак,,- Скопје

1999

– Идејно решение за реконструкција на фото студио “ТАКИ” во Скопје
– Идејно решение-реконструкција и адаптација на стан во населба Кисела Вода во Скопје
– Подополагачки работи во Државно училиште за туризам и угостителство”Ванчо Питошески” – Охрид.
– Идејно решение за ентериерно уредување на директорска канцеларија и канцеларија на секретарка во ДУТУ”Ванчо Питушески” – Охрид.
– Изработка на главен архитектонски проект за ентериерно уредување на индивидуален стан “Ружа” во Тетово
– Изведени столарски работи за кафе бар на КФОР – Американски контингент во кругот на ф-ка “Газела” – Скопје.
– Изведени столарски работи во канцеларии на Очна клиника при Клинички центар-Скопје
– Поплочување на пешачки патеки со бетонски елементи во С.У.”Панче Арсовски” – Скопје.
– Изработка на главен архитектонски проект за кујна во индивидуален стан “Фостер” во нас. Козле
– Изработка на идеен архитектонски проект за индивидуална станбена куќа во с.Нерези-Скопје, изведба и надзор на истата (во реализација).
– Изработен на урбанистички проект, идеен архитектонски проект и надзор на изведените градежни работи за надградба и доградба на индивидуална семејна куќа во населба Влае во Скопје
– Идеен архитектонски проект и проектантски надзор за инидуал- на станбена куќа во с.Нерези – Скопје,
– Изведени градежни и градежно-занатски работи (ѕидарски,браварски, бетонски работи) во дисконтен центар “Уни-Компани” – Скопје.
– Идеен архитектонски проект за надградба и доградба на индивидуална станбена куќа “Наде” во населба Тафталиџе 2 во Скопје.

1998

– Идејно решение и реализација на саемски штанд на “Ригипс”-Австрија на саемот “ТЕХНОМА – 98”
– Подополагачки, изолатерски работи и санација на тоалети во Дирекција на цивилна воздушна пловидба – Скопје.
– Опремување со канцелариски намештај во Дирекција на цивилна воздушна пловидба во Скопје.
– Идејно решение и адаптација на стан на ул.Мајаковски 20 во Скопје. (столарски работи-дизајна и изработка на опрема)
– Дизајн и израборка на опрема во канцелариите на т.д “МИЛЕНИУМ”-дооел Скопје.
– Дизајн и изведба на опрема во стан во Порта Влае во Скопје.
– Дизајн и изведба на опрема во стан во населба Острово во Скопје,
– Идеен проект за станбено – деловен комплекс во Карпош 2 – коавтор
– Идејно решение дизајн на опрема во стан во населба Кисела Вода во Скопје .

ПУБЛИКАЦИИ

2006 – Прилози за адаптација на станови во додатокот “24 Часа” на весниците “Дневник”, “Утрински весник” и “Време”

ИЗЛОЖБИ

2006 – 13-то Биенале на македонската архитектура учество со:
– Семејна куќа во населба Тафталиџе, Скопје
– Ентериерно уредување на канцелариски процтор на “Идеа плус ДДБ”, Скопје
– Радио телевизиски центар “Канал 77”, Штип

2005 – Голема годишна награда за архитектура учество со:
– Семејна куќа во населба Тафталиџе, Скопје

2005 – Архитектура Скопје (Традицционална годишна манифестација на архитектите по повод празникот на град Скопје 13 ноември) учество со:
– Семејна куќа во населба Тафталиџе, Скопје

2005 – Прв Интернационален натпревар за млади архитекти “Леонардо 2005” во Минск, Белорусиа учество со:
– Ентериерно уредување на канцелариски процтор на “Идеа плус ДДБ”, Скопје
– Проект за сценографија на ТВ емисија “Ред Хот”
– Проект за сценографија на ТВ емисија “Ред Хот”

2005 – 20 под 40, Македонска изложба за млади архитекти галерија “Точка”, Скопје учество со:
– проект за Радио телевизиски центар “Канал 77”, Штип

2005 – 20 УНДЕР 40, Интернационална изложба за млади архитекти, 3-7 Јули 2005, Истанбул, Турција учество со:
– проект за Радио телевизиски центар “Канал 77”, Штип

2004 – Архитектура Скопје (Традицционална годишна манифестација на архитектите по повод празникот на град Скопје 13 ноември) учество со:
– реконструкција И надградба на станбено деловен објект- “Сет компјуртери” 2004 – 12-то БИЕНАЛЕ на Македонската Архитектура учество со:
– реконструкција и надградба на станбено деловен објект- “Сет компјуртери” – доградба, надградба и реконструкција на семејна куќа во населба Хром, Скопје

2002 – ХОМЕ ЕЏПО ФАРЕ учество со:
– идеен проект за викенд куќа во Нерези, Скопје
– идеен проект за семејна куќа во нас. Тафталиџе 2, Скопје

2002 – 11-то БИЕНАЛЕ на Македонската Архитектура учество со:
– идеен проект за викенд куќа во Нерези, Скопје
– проект за 2 семејни куќи во нас. Тафталиџе 2, Скопје
– проект за доградба, надградба и реконструкција на семејна куќа во населба Хром, Скопје

2000 – 10-то БИЕНАЛЕ на Македонската Архитектура учество со:
– проект за станбено деловен процтор во населба Карпош 2, Скопје (коавтор)

1997 – 9-то БИЕНАЛЕ на Македонската Архитектура учество со:
– реконструкција на 8-ми спрат и кров на Министерство за надворешни работи во Скопје (соработник)

Назад