Fair Stands 2006 – 2005

Fair Stands 2006 - 2005

Штанд “EU Counsil”
Штандот е дизајниран за потребите на невладината организација ЕУ Совет,  за нејзино успешно претставување на саемот за невладини организации во Скопје. Штанд “МЦМС”

Штандот е дизајниран за потребите на невладината организација МЦМС за нејзино успешно претставување на саемот за невладини организации во Скопје.

Штанд “Пексим”
Штандот е дизајниран за потребите на компанијата Пексим за нејзино успешно претставување на саемот за е-банкарство во Скопје.

Back