About Us

About Us

Милениум е основан во Скопје во 1998 година. Во него работи тим од архитекти.
Милениум има повеќегодишно искуство од областа на дизајн на мебел, ентериери, објекти и фасади, припрема на техничка документација и проекти.
Врши организација и надзор на градежните работи од областа на изведбата на објекти и намештај. Соработува со надворешни соработници од различен профил – градежни инженери, електро инженери, столари и сл.

Покрај богатата референтна листа со проекти и изведби, Милениум редовно учествува на изложби од локален карактер : “Биенале на македонската архитектура”, “Архитектура Скопје” и “Голема Годишна Награда за Архитектура”, и на повеќе светски изложби како: “ 20 УНДЕР 40” во Истанбул, Турција и “ ЛЕОНАРДО 2005” ВО Минск, Белорусија. Милениум е активен и во областа на публикациите. Станува збор за прилози за адаптација на станови во додаток на весниците “Дневник”, “Утрински весник” и “Време”.

Back