Волво, продажен салон Скопје, С.Македонија, 2018
Волво, продажен салон Скопје, С.Македонија, 2018
Сет компјутери, Скопје, С.Македонија, 2008
Сет компјутери, Скопје, С.Македонија, 2008
Канал 77, Штип, С.Македонија, 2009
Канал 77, Штип, С.Македонија, 2009
Центар за промоција на наука, Белград, Србија, 2010
Центар за промоција на наука, Белград, Србија, 2010
Резиденцијален блок, Виница, С.Македонија , 2013
Резиденцијален блок, Виница, С.Македонија , 2013

Дома

Архитектура & Дизајн

Погледни проекти

Одбрани Проекти