Саемски штандови

Саемски штандови

2006 – 2005

Саемски штандови 2006 – 2005

Саемски штандови 2006 - 2005

Штанд Совет на ЕУ
Штандот е дизајниран за потребите на невладината организација Совет на ЕУ за нејзино успешно претставување насаемот за невладини организации во Скопје.

Штанд “МЦМС”
Штандот е дизајниран за потребите на невладината организација МЦМС за нејзино успешно претставување саемот за невладини организации во Скопје.

Штанд “Пексим”
Штандот е дизајниран за потребите на компанијата Пексим за нејзино претставување на саемот за е-банкарство во Скопје.

Назад