Публикации

Публикации

[masterslider id=”100″]

2011 – Претставување на д.и.а Марина Мичиќ како соработник и проектант на завршени три проекти за станбени објекти во Скопје – http://www.wensengineering.com
2010 – Прилог во публикацијата “ Knauf story “, д.и.а Марина Мичиќ проектант на Првата Ниско енергетска зграда во Р. Македонија – www.knauf.com.mk/pdf/prospekti/KNAUF-Story-br4.pdf
2009 – Неделен магазин “Теа Модерна “,д.и.а Марина Мичиќ проектант на Првата Ниско енергетска зграда во Р. Македонија
2006 – Претставување на д.и.а Марина Мичиќ како соработник и проектант на објекти кои користат фасадни материјали од фабриката ‘STO’- http://www.sto.com/evo/web/sto/24697_HR-Poslovni_objekti-Set_Computer_Skopje.htm
2006 – Прилози за адаптација на станови во додатокот “24 Часа” на весниците “Дневник”, “Утрински весник” и “Време”
2006 – Претставување на деловниот објект “Сет” како објект на месецот на официјалниот сајт на интернет страницата www.sto.com
2004 – Бојан Станковски, Архитектура на форми и бои, Скопје, Мој Дом бр.9, декември 2004 / јануари 2005.
2005 – Јасмина Силјановска, Гала професија: Марина Мичиќ- архитект, ВИП Гала бр.80, 26 мај 2005.
2005 – Наталија Новаковиќ, Мојот дом: Динко Киров, Вест бр.1458, 9 мај 2005.
2005 – Драган Ристов, РТВ Центар на “КАНАЛ 77”, Порта 3 бр.4, 12 февруари 2005.
2005 – Берта Додевска, Лајф, старј, фесис: Марина Мичиќ, Актуел бр. 225, 8 јули 2005.
2005 – Ирена Стојмилова, Управна зграда на “Сет компјутери”, Порта 3 бр.3, 29 јануари 2005.

Назад