Fair Stands

Fair Stands

2005 – 2006

Fair Stands 2005- 2006

Fair Stands 2006 - 2005

Штанд “EU Counsil”
[masterslider id=”107″] Штандот е дизајниран за потребите на невладината организација ЕУ Совет,  за нејзино успешно претставување на саемот за невладини организации во Скопје. Штанд “МЦМС”

[masterslider id=”108″] Штандот е дизајниран за потребите на невладината организација МЦМС за нејзино успешно претставување на саемот за невладини организации во Скопје.

Штанд “Пексим”
[masterslider id=”109″] Штандот е дизајниран за потребите на компанијата Пексим за нејзино успешно претставување на саемот за е-банкарство во Скопје.

Back