Fair Stands

Fair Stands

2006 – 2005

Fair Stands 2006 – 2005

Fair Stands 2006 - 2005

Штанд “EU Counsil”
Штандот е дизајниран за потребите на невладината организација “ЕУ Цоунсил” за нејзино успешно претставување саемот за невладини организации во Скопје. Штандот е направен од професионалните елементи за саемска презентација на “Експо сценарио”.

Штанд “МЦМС”
Штандот е дизајниран за потребите на невладината организација “МЦМС” за нејзино успешно претставување саемот за невладини организации во Скопје. Штандот е направен од професионалните елементи за саемска презентација на “Експо сценарио”

Штанд “Пексим”
Штандот е дизајниран за потребите на компанијата “Пексим” за нејзино успешно претставување саемот за е-банкирање во Скопје. Штандот е направен од професионалните елементи за саемска презентација на “Експо сценарио”. Направени се повеќе варијанти на штандот.

Back